Узгодження головних членів речення

Узгодження головних членів речення

Про те, у якій формі вживають присудок при однорідних підметах та підметах, виражених сполученням слів

Зв’язок підмета і присудка має деякі особливості. При однорідних підметах, які з’єднані єднальними спо лучниками або без них, дієслово-присудок, що стоїть після підметів, уживається у множині (в однині він буває лише в поетичних текстах), а дієслово-присудок, що стоїть перед підметом, може мати як форму однини, так і форму множини ПОРІВНЯЙМО:

Присудок після підметів Присудок перед підметами
 Ялина і дуб росли на галявині.  На галявині росла ялина і дуб.На галявині росли ялина і дуб.

Але при однорідних підметах, з’єднаних розділовими або протиставними сполучниками, присудок завжди має форму однини. НАПРИКЛАД: Над дорогою попадалася вся в цвіту груша або  кущ черемхи (М. Коцюбинський).

При підметі, вираженому сполученням кількісного або збірного числівника з іменником присудок ставиться:

а) в однині, якщо увагу зосереджено на кількості виконавців;
б) у множині, якщо увагу зосереджено на назві виконавців.

Порівняймо:

П’ятеро учнів прийшло на репетицію.  Увагу зосереджено на кількості.

П’ятеро учнів прийшли на репетицію.  Увагу зосереджено на назві.

Потрібен репетитор української мови для пояснення цієї теми? Оберіть на нашому сайті.

Якщо складений підмет означає часовий відрізок (вік людини, кількість років, годин), то присудок ставиться в однині  НАПРИКЛАД: Минуло десять років.

Якщо до складеного підмета входять слова багато, мало, чимало, трохи або іменник зі значенням кількості (десяток, сотня, частина, решта, половина, більшість та ін.), то присудок переважно має форму однини. НАПРИКЛАД: Багато людей не змогло потрапити на концерт.

Якщо при складеному підметі стоїть означення у формі множини, то присудок ставиться переважно у формі множини НАПРИКЛАД: Оті два роки швидко минули.


Top