Тире між підметом і присудком

Тире між підметом і присудком

Про те, коли між підметом і присудком тире ставиться обов’язково, а коли – за бажанням автора

Між групою підмета і групою присудка на місці пропущеної дієслівної зв’язки може ставитися тире. НАПРИКЛАД: Музика – це краса, що гріє й підносить серця (М. Рильський).

Відсутність дієслова-зв’язки у вимові позначається паузою. НАПРИКЛАД: Я – [пауза] громадянин України.

 

 Тире ставимо обов’язково Тире не ставимо
(або ставимо лише при логічно наголошеному підметі, за наявності паузи між підметом і присудком)
Якщо підмет і присудок виражені іменниками в називному відмінку:
Бджола — відома трудівниця... (А. Пашківський)
Якщо підмет виражений особовим займенником:
Ми українці.
Ми — українці!
Якщо підмет і присудок виражені неозначеною формою:
Правдою дружити — щастя заслужити (Нар. творчість).
Якщо підмет виражений словами це, то:
Це мій будинок.
Це — мій будинок.
Якщо один із головних членів виражений неозначеною формою, а другий — іменником у називному відмінку:
Наше завдання — здобувати знання.
Якщо присудок виражений прикметником, дієприкметником, порядковим числівником:
Найдорожча пісня недоспівана.
Найдорожча пісня — недоспівана.
Якщо підмет і присудок виражені числівниками:
П’ять плюс два — сім.
Якщо перед іменником-присудком є заперечна частка не:
Серце не камінь.
Серце — не камінь.
Якщо перед присудком є слова це, то, ось, значить:
Поезія — це діло совісне….
Якщо присудок має порівняльне значення:
Новорічнна ніч як казка.
Новорічна ніч — як казка.

Зверніть увагу!

Між групою підмета і групою присудка кома не ставиться, навіть якщо там чується пауза.

Зверніться до репетитора української мови на нашому сайті, щоб детально вивчити цю тему.


Top