Додаток

Про те, які додатки є прямими, а які – непрямими, та форми їх вираження

ПРИГАДАЙМО. Який відмінок називають прямим, а які непрямими?

Додаток – це другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямована дія або щодо якого ця дія відбувається. Додатки відповідають на питання непрямих відмінків: кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на кому? на чому?

Додаток виражено найчастіше іменником, займенником або іншою частиною мови в значенні іменника. НАПРИКЛАД: 1. З усіх-усюд мені Вітчизну видно (В. Сингаївський). 2. Три явори посадила сестра при дорозі (Т. Шевченко). 3. Сміливого і куля не бере (Нар. творчість).

Зверніть увагу!

Додаток може бути виражений неозначеною формою дієслова (інфінітивом). НАПРИКЛАД: 1. Я так люблю (що?) сняти (О. Довженко) 2. А дай (що?) жити серцем жити і людей любити (Т. Шевченко).

Додатки, крім тих, що виражаються неозначеною формою дієслова, поділяємо на прямі й непрямі.

dodatok

Прямий додаток можемо виражати й формою родовоговідмінка в таких випадках:

  • якщо перед дієсловом-присудком є заперечна частка не: не підвів очей; не повернув голови
  • якщо дія переходить не на весь предмет, а на його частину: насипали борщу, купив хліба
Top