Підмет

Підмет – головний член двоскладного речення, який означає особу, предмет або явище, якому приписується якась дія, стан чи ознака, виражена присудком. Підмет відповідає на питання хто? що?

За способом вираження підмети поділяють на прості й  складені.

Простий підмет виражають одним словом (іменником, підмет займенником, неозначеною формою дієслова чи словами інших частин мови в значенні іменника).

НАПРИКЛАД: 1. Пливли ми ввечері лиманом (Л. Костенко). 2. Там лишилися її рідні (Ю. Збанацький). 3. На тротуарі стояло двоє (Ю. Бердник). 4. Незамовкаюче серед темноти «ура» підіймалося все вище, охоплюючи вершину (О. Гончар).

Іноді підмет виражаємо неозначеною формою дієслова (інфінітивом), до якої не можна поставити питання хто? що? У таких реченнях підмет визначаємо за змістом. НАПРИКЛАД: Жити це значить дихати, це значить діяти (Ж.-Ж. Руссо).

Складений підмет виражаємо двома й більше повнозначними словами.

pidmet

Top