Тест ЗНО по истории Украины 2017 года

Тест ЗНО по истории Украины 2017 года

1. Відстоювання самодержавства, невизнання українців і білорусів як окремих народів, неподільність Російської імперії, антисемітизм — це складові програми

 
 
 
 

2. У 1907 р. на західноукраїнських землях відбулося

 

 
 
 
 

3. Бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни розпочалися в

 

 
 
 
 

4. Прочитайте уривок з історичного документа та виконайте завдання.

«На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, який призначає Тимчасовий уряд за пропозицією Центральної Ради. Повноваження Генерального Секретаріату поширюються на губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську…»

Поява цитованого документа призвела до

 

 
 
 
 

5. Проаналізуйте наведену картосхему та дайте відповідь на запитання.

Тест ЗНО з історії 2017 року. Питання 5

Хто з діячів, зображених на фото, був Президентом державного утворення, позначеного на картосхемі?

Діячі_історія

 
 
 
 

6. Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 6-8.

«Уряд Речі Посполитої Польської… і уряд Української Народної Республіки… погодилися на такі рішення:

(…)

2) Кордони між Річчю Посполитою Польською та Українською Народною Республікою визначатимуться таким чином: на півночі від Дністра вздовж р. Збруч, а далі уздовж колишнього кордону між Австро-Угорщиною та Росією…

(…)

4) Український уряд зобов’язується не укладати будь-яких міжнародних договорів, спрямованих проти Польщі. Ці ж зобов’язання бере на себе уряд Речі Посполитої Польської стосовно Української Народної Республіки.

(…)

5) Національно-культурні права, які польський уряд надає своїм громадянам української національності, які проживають на території Речі Посполитої Польської, будуть тією ж мірою надані громадянам польської національності, які проживають у межах Української Народної Республіки….

(…)

8) Договір залишається таємним. Його не можна передати третій стороні або публікувати…»

У якому році укладено цитовану угоду?

 
 
 
 

7. Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 6-8.

«Уряд Речі Посполитої Польської… і уряд Української Народної Республіки… погодилися на такі рішення:

(…)

2) Кордони між Річчю Посполитою Польською та Українською Народною Республікою визначатимуться таким чином: на півночі від Дністра вздовж р. Збруч, а далі уздовж колишнього кордону між Австро-Угорщиною та Росією…

(…)

4) Український уряд зобов’язується не укладати будь-яких міжнародних договорів, спрямованих проти Польщі. Ці ж зобов’язання бере на себе уряд Речі Посполитої Польської стосовно Української Народної Республіки.

(…)

5) Національно-культурні права, які польський уряд надає своїм громадянам української національності, які проживають на території Речі Посполитої Польської, будуть тією ж мірою надані громадянам польської національності, які проживають у межах Української Народної Республіки….

(…)

8) Договір залишається таємним. Його не можна передати третій стороні або публікувати…»

У якому пункті угоди зафіксовано положення, що викликали вкрай різку та негативну реакцію громадських і політичних кіл Західноукраїнської Народної Республіки?

 
 
 
 

8. Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 6-8.

«Уряд Речі Посполитої Польської… і уряд Української Народної Республіки… погодилися на такі рішення:

(…)

2) Кордони між Річчю Посполитою Польською та Українською Народною Республікою визначатимуться таким чином: на півночі від Дністра вздовж р. Збруч, а далі уздовж колишнього кордону між Австро-Угорщиною та Росією…

(…)

4) Український уряд зобов’язується не укладати будь-яких міжнародних договорів, спрямованих проти Польщі. Ці ж зобов’язання бере на себе уряд Речі Посполитої Польської стосовно Української Народної Республіки.

(…)

5) Національно-культурні права, які польський уряд надає своїм громадянам української національності, які проживають на території Речі Посполитої Польської, будуть тією ж мірою надані громадянам польської національності, які проживають у межах Української Народної Республіки….

(…)

8) Договір залишається таємним. Його не можна передати третій стороні або публікувати…»

Яку подію можна оцінити як порушення умов, викладених у четвертому пункті угоди?

 
 
 
 

9. Сприятливі умови для розвитку ринкових відносин в УСРР існували за часів реалізації заходів

 

 
 
 
 

10. Уривок історичного документа, що характеризує часи Голодомору: «Урожай у нас був хороший, але радянська влада до того часу «заготовляла» наш хліб, до тих пір доводила свої плани і завдання до нас, аж допоки ми не залишилися без фунта хліба», — можна використати для пояснення його

 

 
 
 
 

11. Український таємний університет у 1920-ті рр. діяв на території

 
 
 
 

12. «Радянські війська в якості союзника Німеччини перейшли кордон і подають німецькому війську руку. Львів повністю оточений. Опір марний!» - листівку такого змісту німецькі агітатори розповсюджували серед мешканців міста у

 
 
 
 

13. На карті жирною пунктирною лінією позначено

ЗНО з історії 2017 рік. питання 12

 
 
 
 

14. Коли відбувалися події, описані в уривку з історичного джерела: «Вони були першими, хто підняв повстання в серці ГУЛАГу.., які струснули основи радянської репресивної машини. Їхнім прапором був чорний — з червоною смугою. Тоді одночасно застрайкувало понад 20 тисяч політв’язнів Норильська, 70 % 3 яких були українцями.»?

 
 
 
 

15. Хто є автором картини, репродукцію якої зображено на фото?

ЗНО з історії України. питання 15

 
 
 
 

16. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«У 1953-1958 рр. державні закупівельні ціни в УРСР збільшилися загалом утричі, зокрема на зерно — у 7 разів, на продукти тваринництва — у 5,5. Дозволено видавати колгоспникам аванс грішми — 25 % коштів, що отримували колгоспи від реалізації продуктів тваринництва».

Ужиті партійно-радянським керівництвом УРСР заходи було спрямовано на

 
 
 
 

17. Л. Костенко, В. Симоненко — діячі, яких об’єднує

 
 
 
 

18. Одна з характерних ознак суспільно-політичного життя СРСР наприкінці 1970-х — на початку 1980-х рр. — це

 
 
 
 

19. «Самвидав» — це один із методів боротьби дисидентів у СРСР й УРСР, що полягав у

 
 
 
 

20. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Уранці 19 серпня командуючий сухопутними військами СРСР генерал В. Варенников, прибувши з групою військових до кабінету Голови Верховної Ради УРСР, в ультимативній формі заявив Л. Кравчуку: «Влада перейшла до ДКНС, який врятує країну. Рекомендую Вам зайняти правильну позицію. Змінити свій особистий курс і курс Верховної Ради…»

Описана подія відбулася на завершальному етапі періоду

 
 
 
 

21.

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про військові формування на Україні

Верховна Рада України постановляє:

1. Підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території республіки, Верховній Раді України.

2. Утворити Міністерство оборони України.

3. Урядові України приступити до створення Збройних Сил України, республіканської гвардії та підрозділу охорони Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Національного банку України.

Верховна Рада України підпорядковувала собі всі військові формування на території республіки, оскільки

 
 
 
 

22.

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про військові формування на Україні

Верховна Рада України постановляє:

1. Підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території республіки, Верховній Раді України.

2. Утворити Міністерство оборони України.

3. Урядові України приступити до створення Збройних Сил України, республіканської гвардії та підрозділу охорони Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Національного банку України.

Поява цитованого документа зумовлена

 

 
 
 
 

23.

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про військові формування на Україні

Верховна Рада України постановляє:

1. Підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території республіки, Верховній Раді України.

2. Утворити Міністерство оборони України.

3. Урядові України приступити до створення Збройних Сил України, республіканської гвардії та підрозділу охорони Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Національного банку України.

Ухвалення цитованого документа свідчить про початок в Україні процесів

 
 
 
 

24.

Установіть відповідність між представником української культури та науки 1920-х рр. і його характеристикою.

 

Представник:
1) О. Довженко
2) Г. Юра
3) А. Кримський
4) М. Бойчук
Характеристика:
А) художник-монументаліст
Б) архітектор
В) кінорежисер
Г) сходознавець
Д) театральний режисер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.

Установіть відповідність між подією та роком, коли вона відбулася.

 

Подія:
1) початок насильницької колективізації
2) судовий процес у справі «Спілки визволення України» (СВУ)
3) початок політики «коренізації»
4) судовий процес у «Шахтинській справі»
Рік:
А) 1923 р.
Б) 1925 р.
В) 1928 р.
Г) 1929 р. .
Д) 1930 р

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.

Установіть відповідність між подією періоду «застою» та її наслідком.

 

1) зміна політичного керівництва УРСР
2) ліквідація рад народного господарства
3) ухвалення Конституції УРСР
4) підписання СРСР Гельсінського Заключного акту Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі
А) проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР
Б) «друга хвиля» масових арештів дисидентів
В) активізація та організаційне оформлення дисидентського правозахисного руху
Г) відновлення вертикальної системи управління економікою
Д) юридичне закріплення однопартійної політичної системи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.

Установіть послідовність обрання діячів на посаду.
А) Симона Петлюру — головним отаманом Армії УНР
Б) Дмитра Донцова — головою Союзу визволення України
В) Михайла Грушевського — головою Української Центральної Ради
Г) Андрея Шептицького — митрополитом Української греко-католицької церкви

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.

Розташуйте зображені карикатури за часом їх створення.

А)Карикатура_1_історія

Б)

Карикатура_2_історія

В)

Карикатура_3_історія

Г)

Карикатура_4_історія

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Які поняття і терміни потрібно використовувати, характеризуючи процеси форсованої індустріалізації радянської України?

 
 
 
 
 
 
 

30. Які судження щодо зображеного плаката є правильними?Пропаганда_історія

 
 
 
 
 
 
 

31. Якою цифрою на картосхемі позначено місцезнаходження історичної пам’ятки, зображеної на фото?

 

 

 
 
 
 

32. У 907 р., 911 р., 941 р., 944 р. відбулися походи київських князів на

 
 
 
 

33. Повстання якого союзу племен проти влади Києва придушила княгиня Ольга?

 

 
 
 
 

34. Сутність роздробленості Київської держави полягала у

 
 
 
 

35. Терміни «ярлик» і « баскак » потрібно використовувати, характеризуючи наслідки походів на Русь

 
 
 
 

36. Яким роком датується лист, уривок з якого процитовано:

«Великославному господарю королю Жигимонту Казимировичу буде честь і слава вовіки, що переміг недруга свого — великого князя Василія московського! А гетьману його вдатному, князю Костянтину Івановичу Острозькому, дай Боже здоров,я і щастя надалі ліпшеє!..»

 

 
 
 
 

37. На фото зображено

 
 
 
 

38. Масове поширення єзуїтських колегіумів на українських землях відбувалося після укладення

 
 
 
 

39. Десятиліття «Золотого спокою» — це період в історії Речі Посполитої, що тривав

 
 
 
 

40. Результат якої битви забезпечив Б. Хмельницькому укладення династичного союзу з Молдавським князівством?

 

 
 
 
 

41. «Вони… приговорили та постановили мир на тринадцять років під корисними умовами для обох монархій; покривджено тільки козаків, оскільки постановлено в тих пактах, щоб низові запорозькі козаки лишались у послушенстві обох монархій…», — так Самійло Величко охарактеризував

 

 
 
 
 

42. Укажіть портрет гетьмана, який у боротьбі за єдність козацької держави визнав протекторат Османської імперії над Гетьманщиною.

 

 
 
 
 

43. Повстання під проводом С. Палія (1702-1704 рр.) спричинено

 
 
 
 

44. Задунайську Січ було створено на землях, підвладних

 
 
 
 

45. З іменами діячів, портрети яких зображено, пов’язують створення та діяльність

 

 
 
 
 

46. У якому регіоні під впливом «весни народів» активізувався український національний рух?

 
 
 
 

47. Якого віросповідання дотримувалася переважна більшість українського населення Галичини в ХІХ ст.?

 
 
 
 

48. Ідейний і художній рух у культурі кінця ХVІІІ — першої половини ХІХ ст., в основі якого — духовне життя людини, воля творчої особистості, інтерес до національної культури та фольклору, ідеалізація минулого, — це

 

 
 
 
 

49. Інтенсивне використання Російською імперією матеріальних і людських ресурсів України впродовж 1853-1856 рр. зумовлено перш за все потребою

 

 
 
 
 

50. Перші залізниці в Наддніпрянській Україні з’єднували

 
 
 
 

51. Який діяч так пояснював мотиви свого вчинку:

«Тільки ж в теперішній час мені нема іншого виходу, як закордонне видання українського часопису, — бо троїсте ярмо: порядків царства Російського та Австро-Угорського над нашою країною, котре не дає їй волі політичної, господарської й освітньої, неволить слово й печать українську настільки, що прихильникам волі народу українського… не можна просто й відверто висловлювати в себе вдома свої думки…»?

 
 
 
 

52. Що було одним із проявів аграрного перенаселення західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст.?

 
 
 
 

53. Хто з митців у листі так описав свою роботу над однією з картин:

«Я зовсім ненароком відвернув полотно і не втерпів, узявся за палітру, і ось тижнів два без віддиху живу з ними, не можу розлучитися — веселий народ! Недарма про них Гоголь писав, усе це правда! Чортячий народ! Ніхто в цілім світі не відчував так глибоко Свободи, Рівності й Братерства. Усе Запорожжя лишалось вільним, нікому не підкорилося…»?

 

 
 
 
 

54.

Установіть відповідність між уривком з історичного джерела та його назвою.

 

1) «Костянтин з матір’ю своєю, Єленою, хрест із Єрусалима приніс… Ти ж із своєю бабусею, Ольгою, принесли хрест від нового Єрусалима — Костянтинограда, по всій землі своїй розставивши, утвердили віру християнську…»
2) «Якщо вдарить мечем не на смерть, то має заплатити 3 гривні продажі, а потерпілому — гривню за рану, як лікувальне. Коли ж уб’є на смерть, то платити віру…»
3) «Й ті ж слов’яни, прийшовши, сіли по Дніпру і назвалися полянами, а інші — деревлянами, бо осіли в лісах… Другі ж сіли на Десні, і по Сейму, і по Сулі називалися сіверянами…»
4) «А найголовніше — убогих не забувайте, а скільки можете, по змозі годуйте і подайте милостиню сироті, і вдовицю оправдуйте самі, не давайте сильним погубити людину…»

А) «Руська правда»
Б) «Повчання дітям…»
В) «Слово про Закон і Благодать»
Г) «Повість минулих літ»
Д) «Слово о полку Ігоревім»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55.

Установіть відповідність між подією другої половини ХVІ — першої половини ХVІІ ст. та її наслідком для українських земель.

 

1) утворення Речі Посполитої
2) укладення Берестейської унії
3) заснування перших православних братств у Львові
4) обрання П. Могили Київським митрополитом

А) реформування православної церкви
Б) масове покозачення селянства
В) поширення фільварків
Г) започаткування книгодрукування
Д) розкол православної церкви
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56.

З’ясуйте, у якому році відбулася подія.

 

1) 1833 р.
2) 1848 р.
3) 1868 р.
4) 1892 р.
А) створення Наукового товариства ім. Т. Шевченка
Б) створення у Львові товариства «Просвіта»
В) видання першої української газети «Зоря Галицька»
Г) заснування гуртка «Руська трійця»
Д) створення освітнього товариства галицьких греко-католицьких священиків
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57.

Установіть послідовність історичних процесів Стародавньої історії України.

 

А) панування сарматів у Причорноморських степах
Б) Велике розселення слов’ян
В) початок грецької колонізації Північного Причорномор’я
Г) розселення племен трипільської культури на території України

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58.

Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел.

 

А) «…Гетьман Орлик пішов за королем у Швецію, де мав привілеї «шефа союзної армії» і де знайшов разом зі своєю родиною підтримку навіть після смерті короля…»
Б) «Спочатку запанувала коротка тиша, але згодом почулися голоси, що хочуть вибрати Мазепу. Це скоро поширилося, і всі почали кричати, що хочуть Мазепу на гетьмана…»
В) «А запорожці, як злії оси, не боячись нічого, з одними киями і ножаками лізуть і б’ють Сомкову старшину. Вирвали в Сомка бунчук і переламали надвоє, одняли й булаву, володарем якої став Брюховецький…»
Г) «Я йшов, щоб звільнити з облоги пана Гуляницького, неспішно, чекаючи хана, і тільки той прибув, ми поквапилися, і ставши біля Соснівської переправи, застали там п’ятнадцять тисяч московитів… вони почали тікати, а ми… гнати їх аж до Конотопа…»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59. Що в історії Київської держави (Русі-України) пов’язано з діяльністю Володимира Великого?

 
 
 
 
 
 
 

60. Що передбачала « Ординація Війська Запорозького, що перебуває на службі Речі Посполитої…» (1638 р.)?

 
 
 
 
 
 
 

Вопрос 1 из 60

Top