Тест ЗНО по географии 2017 года

Тест ЗНО по географии 2017 года

1. Яке значення морських експедицій, очолюваних Х. Колумбом?

 
 
 
 

2. У північній частині якого материка неможливо побачити Полярну зірку?

 
 
 
 

3. Оцініть рельєф місцевості, зображеної на фрагменті карти. У якій точці можна спостерігати за рухом транспорту на всьому відрізку шосе, позначеному на карті?

Карта_географія

 
 
 
 

4. Укажіть головну причину утворення й сучасного розташування материків та океанів.

 
 
 
 

5. Червоне море є внутрішнім, знаходиться між тропічними пустелями, у нього не впадає жодна річка. Чому воно не може випаруватися і висохнути?

 
 
 
 

6. У точках, що позначені на профілі місцевості, одночасно вимірюють атмосферний тиск. Укажіть точку, у якій тиск буде найбільшим.

Карта_географія_2

 
 
 
 

7.

Як називають підземні води, що навесні можуть з’являтися в підвалах будинків, погребах?
 
 
 
 

8. Яку закономірність географічної оболонки відображено на рисунку?Географія_1

 
 
 
 

9.

Яку область земної кулі називають Антарктикою?
 
 
 
 

10. Чому Австралію можна назвати «Європою навпаки»?

 
 
 
 

11. На всіх материках, крім Африки, найвища точка знаходиться в складчастих областях. Кіліманджаро (5895 м) височить у межах давньої Африкано-Аравійської платформи. Як механізм утворення Кіліманджаро пояснює особливість її розташування?

 
 
 
 

12. У якому районі Землі сформувався клімат, показники якого відображено на кліматограмі

Вологість

 
 
 
 

13.

Чому для Кордильєр Аляски характерне потужне гірське зледеніння?
 
 
 
 

14. Чим подібні природні ландшафти прерій Північної Америки та пампи Південної Америки?

 
 
 
 

15. Якщо глобальне потепління зумовить підвищення температури повітря на планеті на кілька градусів, то на території Євразії

 
 
 
 

16.

Яке твердження щодо географічного положення України є правильним?
 
 
 
 

17. Проаналізуйте профіль поверхні території України, побудований уздовж умовної лінії, що з’єднує крайні західну та східну точки країни. Укажіть особливість рельєфу тієї частини території України, яку відображено на профілі.

Географія_висота

 
 
 
 

18. Розгляньте зображену на рисунку розу вітрів, побудовану за результатами спостережень за погодою в червні на одній з метеостанцій України. Визначте, яка погода переважала в цій місцевості протягом місяця.

Сторони_світу

 
 
 
 

19.

Проаналізуйте карту України, на якій відображено інтенсивність процесів водної ерозії. Визначте основну особливість природи районів, у яких інтенсивно розвивалися яри.

 
 
 
 

20. Прочитайте уривок з літературного твору: «…цвіте, гойдається, наче хвилі, ковила, …високо вверх підняв свої малинові китиці будяк, швидко набирає ріст коров’як, …медвяно пахне всіяний тисячами дрібненьких білих квіточок великий кулястий кущ… І , здається, вітер наспівує: “Ой не цвіти буйним цвітом, зелений катране...“». Описана в уривку рослинність є типовою для

 
 
 
 

21. Яка особливість річок в Українських Карпатах є чинником розвитку гідроенергетики в цьому регіоні?

 
 
 
 

22. Укажіть приклад раціонального природокористування.

 
 
 
 

23. Проаналізуйте діаграму зміни чисельності населення України в 1991-2016 рр. Яке поняття характеризує такий процес?

Населення_географія

 
 
 
 

24.

Які чинники зумовили розміщення в Україні підприємств, на яких з імпортних комплектуючих збирають побутову електротехніку та електроніку?
 
 
 
 

25.

Проаналізуйте статистичну інформацію щодо світового ринку нафти.

Нафта_географія

Як виявлені тенденції зміни ціни та обсягу видобування нафти у світі вплинули на розвиток нафтової промисловості в Україні?

 
 
 
 

26. Укажіть центр виробництва шин в Україні.

 
 
 
 

27. Проаналізуйте розташування районів екологічної кризи в Дніпропетровській області. Визначте галузі господарства, підприємства яких спричинили надмірне забруднення навколишнього середовища в цих районах.

Екологічна _криза_географія

 

 

 
 
 
 

28.

Один з найбільших у Європі картонно-паперовий комбінат працює в м. Обухові поблизу Києва. Який із показників визначив його розташування в межах великої міської агломерації?
 
 
 
 

29. Прочитайте анонс статті, підготовленої до друку в газеті: «На модернізованому льонозаводі в місті Глухові (Сумська область) у 2016 році виготовлено 1000 т лляного полотна з глухівського льону врожаю 2015 року» . Доберіть заголовок до цієї статті.

 
 
 
 

30. Проаналізуйте відображені на картограмі регіональні відмінності обсягів виробництва певного виду сільськогосподарської продукції (чим темніший колір, тим більший обсяг) та визначте цей вид продукції.

Карта_продукції_географія

 
 
 
 

31.

Між якими видами економічної діяльності виробничі зв’язки з постачання сировини в Україні забезпечує переважно автомобільний транспорт?
 
 
 
 

32. Територією якої області пролягає туристичний маршрут «Місто-курорт Хмільник («Радонова скарбниця») — музей-садиба М. Пирогова – найбільше в Україні скіфське городище (м. Немирів) — Млинарський комплекс на річці Південний Буг (с. Сокілець) — палац Потоцьких (м. Тульчин)»?

 
 
 
 

33. Чим подібні на політичній карті світу всі сім країн, з якими Україна має спільний кордон?

 
 
 
 

34. Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо запасів і щорічного видобутку вугілля й укажіть країну з найбільшим показником ресурсозабезпеченості.Вугілля_географія

 
 
 
 

35. Який показник, що характеризує населення світу, покладено в основу легенди даної карти (більша інтенсивність фону відповідає більшому значенню показника)?

Населення_географія_2

 
 
 
 

36. Чому північні країни Африки (Алжир, Єгипет) економічно більш розвинені, ніж країни Тропічної Африки?

 
 
 
 

37.

Франція та Бельгія — високорозвинені країни, але Франція входить до «Великої сімки», а Бельгія належить до групи малих промисловорозвинених країн Європи. Зробіть висновок щодо участі цих країн у міжнародному поділі праці.
 
 
 
 

38. Чому в Бразилії, Аргентині, Австралії м’ясне скотарство є галуззю спеціалізації?

 
 
 
 

39. Що характерне для господарства території, виділеної штрихуванням на картосхемі Японії?Японія_географія

Що характерне для господарства території, виділеної штрихуванням на картосхемі Японії?

 
 
 
 

40.

Які чинники зумовили розвиток алюмінієвої промисловості в країнах Перської затоки (Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Катар, ін.)?
 
 
 
 

41. У США автомобільний транспорт перевозить 25 % вантажів у межах країни, а у Великій Британії — 80 %. Чому значення автомобільного транспорту у внутрішніх перевезеннях вантажів у Великій Британії істотно більше, ніж у США?

 
 
 
 

42. Англійський учений Роберт Сміт у ХІХ ст. вперше звернув увагу на явище, наслідком якого є руйнування поверхні металевих конструкцій, знебарвлення фарби, усихання лісів. У своїй книзі він описав

 
 
 
 

43. Установіть відповідність між зображеним на рисунку дорожнім знаком і країною, на території якої встановлено знаки такого зразка.Тварини_географія

А) Індія
Б) Саудівська Аравія
В) Бразилія 2
Г) Канада
Д) Нова Зеландія
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44.

Установіть відповідність між водоймою та її функцією в господарстві України.

 

1) річка Західний Буг                      А) облаштування лінії державного кордону
2) Куяльницький лиман                   Б) формування грязелікувального курорту
3) канал Дніпро — Кривий Ріг          В)  затоплення порогів для наскрізного річкового судноплавства
4) Дніпровське водосховище           Г) постачання води великим промисловим підприємствам
                                                      Д) розвиток найбільшого в країні району штучного зрошення
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.

Доберіть для кожної області перспективний напрям розвитку альтернативної енергетики з урахуванням місцевих ресурсів.

 

1) Рівненська
2) Запорізька
3) Хмельницька
4) Донецька
А) використання шахтного газу – метану
Б) виробництво біопалива (біоетанолу, біодизелю) з ріпаку
В) виробництво паливних брикетів і пелет з торфу й тирси
Г) виробництво паливних гранул і брикетів з лушпиння соняшника
Д) будівництво геотермальних електростанцій
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46.

Для кожної галузі промисловості визначте проблему, що зменшує її потенційні можливості розвитку в Україні на сучасному етапі.

 

1) точне машинобудування
2) бавовняна промисловість
3) нафтовидобувна промисловість
4) плодоовочеконсервна промисловість
А) виснаження легкодоступних сировинних ресурсів
Б) повна залежність від імпорту сировини
В) сезонний характер більшості виробництв
Г) недостатній розвиток інноваційної інфраструктури (мережі технопарків)
Д) висока енергомісткість виробництва
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47. За даними таблиці визначте для кожного показника, що характеризує населення умовної країни, хід його обчислення.Населення_географія_3

 

1) кількість народжених
2) коефіцієнт природного приросту
3) сальдо зовнішніх міграцій
4) рівень урбанізації
А) 10,8 — 10,6 = 0,2 (%)
Б) 0,0108 Х 34 000 000 = 367 200 (осіб)
В) 13 000 — 12 000 = 1 000 (осіб)
Г) 28 000 000 / 34 000 000 Х 100 = 82 (%)
Д) 28 000 000 — 6 000 000 = 22 000 000 (осіб)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48.

Визначте країну Європи за особливістю територіальної структури її промисловості.

 

1) більшість великих промислових об’єктів сконцентровано на заході країни — у Прирейнському районі
2) домінуючу роль у виробництві промислової продукції відіграє південь країни, насамперед Верхня Сілезія
3) основні виробничі потужності зосереджені на півночі країни в промисловому трикутнику «Мілан — Турин — Генуя»
4) більше 70 % промислових виробництв розташовані на схід від лінії Марсель — Гавр
А) Велика Британія
Б) Італія
В) Німеччина
Г) Франція
Д) Польща
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Визначте відстань від точки Б до екватора (у градусах).Широта_географія

50. Визначте географічну довготу точки А.Широта_географія

51. Обчисліть, на скільки хвилин місцевий час у точці В відстає порівняно з місцевим часом у точці Г.

52. Визначте азимут, за яким літак летітиме з точки А до точки Б найкоротшим шляхом.Широта_географія

53.

Визначте негативні наслідки вирубування лісів на південних схилах Гімалаїв.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

54.

Проаналізуйте відображену на діаграмі структуру ґрунтів в одному з регіонів України. Змоделюйте комплекс найбільш доцільних заходів, спрямованих на збереження та поліпшення родючості земельних угідь у цьому регіоні.

Грунти_географія

 
 
 
 
 
 
 

55. Визначте характерні риси процесу урбанізації в Україні.

 
 
 
 
 
 
 

56.

Які чинники зумовили розташування основних підприємств авіакосмічної промисловості в найбільших містах України — Києві, Харкові та Дніпрі?
 
 
 
 
 
 
 

57.

Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо основних імпортерів продукції сільського господарства з України (2015 р.). Визначте особливості географічної структури експорту української аграрної продукції.

Імпортери_географія

 
 
 
 
 
 
 

58. У структурі товарного експорту Китаю постійно зростає частка електроніки, побутової техніки (більше 30%). Що зумовило стрімкий вихід на світові ринки китайських виробників цієї продукції?

 
 
 
 
 
 
 

Вопрос 1 из 58

Top