Тест ЗНО по физике 2017 года

Тест ЗНО по физике 2017 года

1. Краплинки чорнила падають з піпетки на стіл через однакові проміжки часу. Смужку білого паперу чотири рази протягують під піпеткою зліва направо. На якій зі смужок зареєстровано рівномірний рух з найбільшою швидкістю?

Швидкість_фізика

 
 
 
 

2. Відносно першої системи відліку метеорит рухається зі швидкістю 6 км/с, а відносно другої — зі швидкістю 8 км/с. Визначте найменшу можливу швидкість руху другої системи відліку відносно першої

 
 
 
 

3. Дерев’яний брусок рівномірно ковзає вниз похилою площиною (див.рисунок). Визначте коефіцієнт тертя ковзання бруска похилою площиною.Похила_площина_фізика

 
 
 
 

4.

За графіком залежності проекції імпульсу p_x тіла від часу t укажіть правильне співвідношення між проекціями на вісь Ox рівнодійних F_1, F_2, F_3 сил, що діють на тіло відповідно протягом інтервалів часу 1,2,3.

Імпульс_фізика

 
 
 
 

Вопрос 1 из 4

Top