Обставина

Обставина

Про види обставин за значенням, способи їх вираження та роль у мовленні

ПРИГАДАЙМО. Що таке прислівник? Які є розряди прислівників за значенням?

Обставина – це другорядний член речення, який указує на місце, час, причину, мету, умову дії, а також на її спосіб або інтенсивність. У ролі обставини вживаємо здебільшого прислівники, діє-прислівники та іменники в непрямих відмінках. НАПРИКЛАД: Сиджу на березі ріки, дивлюсь вогким навколо зором (В. Сосюра).

Інколи обставини можуть виражатися неозначеною формою вираження дієслова (інфінітивом), а також фразеологічним зво ротом. НАПРИКЛАД:

obstavyna

ВИДИ ОБСТАВИН ЗА ЗНАЧЕННЯМ
 Вид  Що означає  Питання, на які відповідає  Приклади
 Способу дії  Спосід здійснення дії, вияву ознаки  як?
яким способом?
Сидять поруч.
 Міри і ступеня   Інтенсивність дії чи ознаки, міру їх вияву  якою мірою?
чи часто? скільки разів?
наскільки
Постукав тричі.
 Місця  Місце дії, напрям руху  де? куди? звідки? Стомився в дорозі.
Ішов уперед.
 Часу  Час дії, її часову межу  коли? з якого часу? доки? відколи?  Мовчав кілька хвалин.
 Причини  Причину, підставу виникнення дії  чому? з якої причини? через що?  Розсміявся від радості.
Сказав згарячу.
 Мети  Мету дії  навіщо? з якою метою? для чого?  Зупинилися на відпочинок.
Пішли спати.
 Умови  Умову, за якої відбувається чи може відбутися дія  за якої умови?  Прийдемо за наявності запрошення
 Допусту  Умову, усупереч якій відбувається дія  незважаючи на що? усупереч чому?  Прийшов попри всі попередження.

Зверніть увагу!

У деяких випадках обставини можуть наближатися до додатка. Іменник з конкретним предметним значенням більше тяжіє до додатка, а іменник з менш конкретним значенням – до обставини. НАПРИКЛАД: 1. Дівчата йшли між хлібами. 2. Біля лавки лежало кошеня.

У першому реченні компонент «між хлібами» є обставиною; у другому реченні компонент «біля лавки» має більше ознак додатка.  Рекомендуємо цю тему вивчити з репетитором української мови в Києві.

Зверніть увагу!

Обставини, виражені одиничними дієприслівниками або дієприслівниковими зворотами, на письмі виділяємо комами. НАПРИКЛАД: Тонкий лист, облітаючи з жовтих дерев, лягає на плечі (О. Гончар).


Top