Past Simple: приклади використання і правила

Past Simple: приклади використання і правила

Це найпростіший минулий час. Ми його використовуємо, коли говоримо про минуле, при цьому не маємо на увазі ніякої ситуації, в якій використовувалося б Past Perfect , Present Perfect або Past Continuous.

Завершені дії, стан або звички в минулому.
1: Використовуємо для опису закінчених дій, станів чи звичок в минулому, часто, коли присутня прив’язка до часу в минулому (yesterday, last week, at 2 o’clock, in 2003).

  • I went to the cinema yesterday. — Вчора я ходив в кіно.
  • We spent a lot of time in Japan in 2007. — Ми провели багато часу в Японії в 2007 році.

 

2: Використовуємо для завершених дій, звичок, станів, коли із загальних знань відомо, що дія уже сталася. Також застосовується, коли ми говоримо про людину, якиа вже померла.

  • Leonardo painted the Mona Lisa. — Леонардо намалював Мону Лізу.
  • The Vikings invaded Britain. — Вікінги вторглися в Британію.

3: Ми використовуємо Past Simple, коли говоримо про закінчену дію, звичку в минулому разом із вживанням Present Perfect . Іноді це правило називається «деталі новин».

  • I’ve hurt my leg. I fell off a ladder when I was painting my bedroom. — Я поранив ногу. Я впав зі сходів, коли фарбував свою кімнату.
  • I’ve been on holiday. I went to Spain and Portugal. Я був на канікулах. Я відвідав Іспанію і Португалію.

 

4: Для історій або списку подій. Ми часто використовуємо Past Simple для опису дій в історії і Past Continuous для другорядних (фонових) подій.

  • He went to a café. People were chatting and music was playing. He sat down and ordered a coffee. — Він пішов у кафе. Люди розмовляли, і грала музика. Він присів і замовив каву.

 

Нереальні або уявні речі в майбутньому або сьогоденні.
5: Ми використовуємо Past Simple для опису речей, які не реальні в сьогоденні або майбутньому. Тобто використовуємо для умовних речень другого типу (second conditional), а також після слів ‘wish’.

  • If I won the lottery, I would buy a house. — Якби я виграв в лотерею, я б купив будинок.
  • I wish I had more time! — Як би мені хотілося, щоб у мене було більше часу.

Щоб не заплутатися з правилами використання часів в англійській мові, зверніться до послуг репетитора англійської мови. Репетитор допоможе систематизувати матеріал та прискорити процесс навчання.

past simple

Пройти тест за темою «Past Simple»


Top