Словосполучення

| omarcheek
img1 (1)

Про будову словосполучень та їхні види за способами вираження головного слова Словосполучення – це синтаксична одиниця, яка утворюється поєднанням двох або більше повнозначних слів, одне з яких – головне, а інше – залежне. Головним у словосполученні є слово, від якого ставимо…
Читать дальше


Top