Як утворюється Present Simple

Як утворюється Present Simple

Present Simple дуже часто використовується в англійській мові, тому важливо розуміти, як будувати речення, використовуючи цей час.

Simple present з дієсловом ‘be’

Дієслово ‘be’ відрізняється від інших дієслів у Present Simple. Розглянемо дієслово ‘be’:

Ось стверджувальна форма («звичайне речення», не негативне і не питання)

Позитивна форма Позитивна коротка форма
I am — я (є) I‘m - я (є)
you are — ти … you‘re - ти …
he is — він … he‘s - він …
she is — вона … she‘s - вона …
it is — воно … it‘s - воно …
we are  - ми … we‘re  - ми …
they are — вони …  they‘re - вони …

Тепер розглянемо  негативну форму. Все дуже просто. Необхідно просто добавити ‘not’ після дієслова ‘be’.

Негативна форма Негативна коротка форма
I am not — я не … I‘m not - я не …
you are not — ти не … you aren’t - ти не …
he is not — він не … he isn’t - він не …
she is not — вона не … she isn’t — вона не …
it is not — воно не… it isn’t - воно не…
we are not — ми не … we aren’t - ми не …
they are not — вони не… they aren’t  вони не…

І, нарешті, розглянемо питальну форму  Present Simple з дієсловом ‘be’.

Для початку познайомимося з ‘Так / Ні’ питаннями:

Питання, на які відповідають «Так» або «Ні»
am I ?
are you ?
is he ?
is she ?
is it ?
are we ?
are they ?

 

Якщо Ви хочете задати питання, відповідь на яке відрізняється від «Так\Ні», необхідно додати спеціальне слово на початку речення:

Спеціальні питання
where — де am I ?
what — що are you ?
why — чому is he ?
who — хто is she ?
when — коли are we ?
how — як are they ?

Present simple з іншими дієсловами

З іншими дієсловами речення утворюється аналогічно, як і з дієсловом ‘be’

Стверджувальна форма — це дуже просто. Необхідно поставити на перше місце підмет, на друге — дієслово у формі інфінітива.  Якщо підмет ’he’, ‘she’, або ‘it’, то необхідно додати ‘s’ до дієслова.
Рассмотрим глагол ‘play’ для примера:

Стверджувальна форма
I play — я граю
you play — ти граєш
he plays - він грає
she plays - вона грає
it plays - воно грає
we play — ми граємо
they play — вони грають
  • Не забувайте про закінчення  ‘s’! Навіть відмінники забувають про це!
  • Для деяких дієслів замість ‘s’ використовується інше поєднання букв. Наприклад, ‘study’ перетворюється на ‘studies’.

pres simple rules

.

 • Деякі дієслова стають неправильными у теперішньому часі в Present Simple:
  1. ‘have’ перетворюється на ‘has’
  2. ‘do’ перетворюється на ‘does’
  3. ‘go’ перетворюється на ‘goes’

 

 

Щоб утворити негативну форму, необхідно додати ’do not’ (don’t) або ‘ does not’ (doesn’t) між підметом та присудком.

Негативна форма
I do not play I don’t play
you do not play you don’t play
he does not play he doesn’t play
she does not play she doesn’t play
it does not play it doesn’t play
we do not play we don’t play
they do not play they don’t play

 

Як щодо питальної форми  Present Simple?

Ми ставимо ‘do’ або ‘does’ перед підметом, щоб утворити «Так\Ні» питання:

Так\Ні питання
do I play ?
do you play ?
does he play ?
does she play ?
does it play ?
do we play ?
do they play ?

Як і з дієсловом ‘be’, якщо необхідно задати спеціальне питання, то ставимо спеціальне слово на початку речення:

Питальне слово
where do I play ?
what do you play ?
why does he play ?
who does she play ?
when do we play ?
how do they play ?

Пройти тест на тему «Present Simple»


Top